17 November 2019|General News

Rinne an coiste Gaelbhratach an obair ar son na Gaeilge i gColáiste Muire le déanaí!
Thuas tá lucht na hidirbhliana agus iad ag iarraidh Gaeilge a labhairt ar feadh 24 uair a chloig!
Thosaigh an lá le bricfeasta Gaelach agus lean sé ar aghaidh lena lán imeachtaí eile trí mheán na Gaeilge. Bhí rannpháiríocht le sonrú go soiléir i bpobal na scoile ar feadh an lae.
Comhghairdeas do lucht na Gaeilge sa Choláiste! Go neirí libh an Ghaeilge a spreagadh sa scoil agus an Gaelbhratach a choimeád! Is fiú agus is féidir!